Navigace
 

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů:
KRESTA RACING s.r.o.
Sídlo: Praha 5, Plaská 622/3, PSČ 150 00
IČ: 29189799
(dále jen „Společnost“)

V rámci své činnosti provádí Společnost, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

a. smluvní vztahy s dodavateli.

Informace o zpracování osobních údajů:

1) Právním základem pro zpracování osobních údajů ve vztahu k účelu zpracování pod písm. a) výše je podle čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

2) Při zpracování osobních údajů u Společnosti nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.

3) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnými obecně závaznými právními předpisy.

4) Máte právo:

      a. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,

      b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u Společnosti jsou nepřesné),

      c. požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

      d. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste Společnosti poskytl/a,

      e. podat stížnost u dozorového orgánu.

5) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

6) Svá práva vůči Společnosti uplatňujte cestou kontaktního místa subjektů údajů.

7) Kontaktní místo subjektů údajů: Tel. +420 774 407 044, E-mail: info@krestaracing.com

Partneři

Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies ROZUMÍM